Rekrutacja 2014/15


Informacje dla kandydatów :

mgr inż. Masnyk Łukasz tel. 77-452-7430 e-mail: lukasz.masnyk@uni.opole.pl
mgr Grabińska Barbara tel. 77-452-7430 e-mail: inp@uni.opole.pl
mgr Mazurkiewicz Bartosz tel. 77-452-7430 e-mail: bmazurkiewicz@uni.opole.pl


Kierunki - Oferta Instytutu Nauk Pedagogicznych - Rekrutacja 2014/15

Młodzieżowa akademia pedagogiczna
Projekt jest wolontariackim pomysłem pracowników Instytutu Nauk Pedagogicznych, obserwujących badawczo wyzwania stojące przed młodymi ludźmi w szybko zmieniającej się cywilizacji. (Nie)gościnna rzeczywistość, świat pokus i ludzkiej słabości generują problemy, nad którymi warto się obecnie kolektywnie i pokoleniowo zastanowić. Dlatego INP UO proponujemy aktywnej i zainteresowanej problematyką młodzieży przyjazd na naszą uczelnię i konstruktywne spędzenie czasu oraz określenie własnej aktywności i pomysłu na życie.

Szczegóły

Galeria 22.02.2014
Galeria 01.03.2014
Galeria 05.04. 2014
Galeria 10.05. 2014
Galeria 31.05. 2014

Zapraszamy do udziału w następnych odsłonach Akademii...


Zaproszenie na konferencję

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Karlstad University, Univerzita Hradec Kralove, Univerzita Mateja Bela, Bańska Bystrzyca, Uniwersytet Pedagogiczny, Kijów, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.

Oświata i kultura etniczna w Europie
Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Opolskim w dniach 25-26.09. 2014 roku.

Szczegóły
Karta zgłoszeniowa


Zaproszenie na konferencję

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

organizowana
przy Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego,

pt. „PEDAGOGIKA W TRÓJWYMIARZE
– od starości do młodości”.

w dniach 08-09 października br. w Studenckim Centrum Kultury w OpoluSzczegóły

Karta zgłoszeniowa


Komunikat

Konsultacje Prof. E. Sapii- Drewniak będą się odbywały w czwartki od 12.00 do 13.00.


Komunikat

Ze względu na wcześniejszy urlop najbliższy dyżur Dr Kystyny Nowak - Wolnej odbędzie się w czwartek 11 września o godz. 11 w sali 305.

Dr Jolanta Żarczyńska –Hyla będzie na Uczelni w dniu 3 lipca ok. godz. 9.00 oraz 4 lipca ok. godz. 10.00

Dr hab. Danuta Kowalczyk, prof. UO będzie w Uczelni w dniu 3 lipca 2014 o godz. 8.30


Relacja z warsztatów Sekcji Pedagogiki Międzykulturowej

Kolejne warsztaty Sekcji Pedagogiki Międzykulturowej przyciągnęły sporą grupę zainteresowanych, która przez kilka godzin pod okiem członkiń naszej Sekcji intensywnie i interaktywnie pracowała. Na początku zajęć takie ćwiczenia jak „Opowiedz o sobie”, „Portret Picassa” i „Etykiety” pozwoliły wszystkim zintegrować się, aby następnie wspólnie przepracowywać kwestie związane ze stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją. Jedna z części warsztatów poświęcona była problematyce genderowej w kontekście edukacyjnym – zobaczyliśmy jak działają stereotypy płciowe, jakie są ich skutki oraz rozmawialiśmy o tym, jak można im przeciwdziałać. Ostatnia część zajęć poświęcona była problemowi homofobii w szkole. Przedstawiliśmy skalę zjawiska, formy przemocy o podłożu homofobicznym i przykłady „dobrych praktyk” realizowanych w krajach europejskich. Szczególnie dużo miejsca poświęciliśmy Holandii – kraju przodującego w edukacji antydyskryminacyjnej. W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej po warsztatach uczestnicy i uczestniczki zajęć bardzo wysoko ocenili ich poziom i panującą atmosferę, zwracając uwagę na możliwość ciekawej i otwartej wymiany poglądów.

Dzień Dziecka dla dzieci ze świetlic środowiskowychW słoneczny czwartek, 12 czerwca 2014 r. w godzinach 16:30-18:30, na boisku ORLIK przy Uniwersytecie Opolskim, Koło Naukowe Pracowników Socjalnych pod kierunkiem dr hab. Anny Weissbrot- Koziarskiej – prof. UO przygotowało Dzień Dziecka dla dzieci z opolskich świetlic środowiskowych. Udział w tym wydarzeniu wzięły dwie świetlice „Cegiełka oraz „Garaż”.
W programie były rozgrywki sportowe, malowanie twarzy, wielkie bańki mydlane, modelowanie balonów, a także słodkie niespodzianki.
Główne cele imprezy: integracja dzieci ze świetlic poprzez rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów, rozwijanie aktywności ruchowej, dostarczenie sposobów na atrakcyjne i aktywne spędzanie wolnego czasu, a także uczenie zasad zdrowej rywalizacji zostały w pełni osiągnięte.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.


Uwaga Magistranci

Egzamin magisterski dla studentów POW SUM odbędzie się 26 czerwca o
godz. 9.30, dla studentów PP - o godz. 11.00 s. 313

ProfE. Sapia-Drewniak


Relacja z warsztatów05.06.2014 r. studenci II roku Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Profilaktyki Społecznej byli współorganizatorami warsztatów profilaktycznych przeznaczonych dla uczniów Zespołu Szkół w Tułowicach. Przez cały semestr letni, w ramach przedmiotu Profilaktyka uzależnień, wraz z dr Ewą Dubiel, studenci przygotowywali się do imprezy zatytułowanej ‘Festiwal Stop narkotykom’. Głównym organizatorem spotkania był Zespół Szkół w Tułowicach, gdzie w bieżącym roku szkolnym realizowano projekt profilaktyczny, którego celem stało się ograniczenie ryzyka nieprzystosowania społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka uzależnień.
Studenci opracowali, a w ubiegły czwartek zrealizowali, kilkanaście warsztatów tematycznych pod wspólnym roboczym tytułem Mam pomysł na siebie. Wśród propozycji znalazły się zajęcia wokalne, taneczne, sportowe, rekreacyjne, krótki kurs pierwszej pomocy, kształtowania kompetencji społecznych, orientacji we współczesnych uzależnieniach, a nawet warsztat, na którym można było nauczyć się technik robienia biżuterii i sposobów niekonwencjonalnego zdobienia ciała. Okazało się, że uczniowie też przygotowali dla studentów niespodziankę – krótki kurs wspinania się po drzewach przy pomocy lin i uprzęży, która to czynność w fachowej nomenklaturze nosi nazwę arborystyki.
To jak się wspólnie bawiliśmy ucząc i uczyliśmy bawiąc możecie zobaczyć na zdięciach zamieszczonych w galerii

GALERIA


Subskrybuje zawartość