Skład Komisji ds. Jakości Kształcenia

Skład Instytutowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia (lata 2016-2020):
Zespół ds. jakości kształcenia powołany przez Dyrektora Instytutu INP od 1 X 2016 r. na okres kadencji władz składa się z następujących osób:
1. dr Ewelina Konieczna – zastępca dyrektora ds. dydaktyki i studentów
2. dr Ewa Dubiel – koordynator ds. jakości kształcenia
3. dr hab., prof. UO Eugenia Karcz-Taranowicz – zastępca dyrektora ds. naukowych
4. mgr Marek Wiendlocha – nauczyciel akademicki
5.  Paweł Cieśla  – przedstawiciel studentów (doktorantów)

Wykaz procedur wewnętrznych

Ogólna procedura doskonalenia jakości kształcenia – oznaczenie procedur Pobierz SDJK-O-U1
Procedura tworzenia, modyfikowania kierunków studiów i specjalności Pobierz SDJK-O-U2
Procedura tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w UO Pobierz SDJK-O-U3
Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów Pobierz SDJK-O-U4
Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych – Procedura zawieszona na czas prac nad zmianą KRK na PRK   Pobierz SDJK -O-U5
Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia Pobierz SDJK-O-U6
Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów Pobierz SDJK-O-U7
Procedura oceny nauczyciela akademickiego dokonana przez studenta Pobierz SDJK-O-U8
Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela akademickiego Pobierz SDJK-O-U9
Procedura procesu dyplomowania Pobierz SDJK-O-U10
Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich Pobierz SDJK-O-U11
Procedura hospitacji zajęć Pobierz SDJK-O-U12
Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego Pobierz SDJK-O-U13
Procedura określania i zaliczania różnic programowych Pobierz SDJK-O-U14
Procedura uznawalności w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną Pobierz SDJK-O-U15

Źródło: Jakość kształcenia – Uniwersytet Opolski

Programy kształcenia, plany studiów i efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków

Programy kształcenia (siatki studiów) dla kierunków studiów Pedagogika i Praca socjalna:

http://inp.uni.opole.pl/siatkistudiow/

Plany studiów kierunków studiów Pedagogika i Praca socjalna:

http://inp.uni.opole.pl/plany-zajec/

Efekty kształcenia dla kierunku: Pedagogika- studia pierwszego stopnia (studia licencjackie)

PDF

Efekty kształcenia dla kierunku: Pedagogika- studia drugiego stopnia (studia magisterskie)

PDF

Efekty kształcenia dla kierunku: Praca socjalna- studia pierwszego stopnia (studia licencjackie)

PDF

Efekty kształcenia dla kierunku: Praca socjalna- studia drugiego stopnia (studia magisterskie)

PDF

Efekty kształcenia: Pedagogika – studia doktoranckie
PDF

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close