Franczyk Agnieszka, mgr

mgr Agnieszka Franczyk
adres:
45-052 Opole
ul. Oleska 48
tel. +48 77 452 74 24
fax. +48 77 452 74 20
e-mail: afranczyk@uni.opole.pl

ZAINTERSOWANIA NAUKOWE
rodzina, jakość związków małżeńskich, rozwijanie umiejętności psychospołecznych, placówki socjalizacyjne i metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

DOROBEK NAUKOWY (2007-2014)
 Kalicińska A., Educational and professional aspirations of children from foster families, [w:] A. Bokszczanin (red.), Social Change in Solidarity: Community Psychology Perspectives and Approaches, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 177-182.
 Kalicińska A., Jak młodzież gimnazjalna spędza wakacje? Doniesienie z badań, „Opieka Wychowanie Terapia” 2007, nr 1-2, 40-41.
 Kalicińska A., Znaczenie ojca w procesie wychowania dziecka [w:] B. Piątkowska (red.), Czas na wychowanie, główne konteksty i uwarunkowania, Wyd. PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2009, 253-258.
 Brągiel J., Kalicińska A., Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Opolskiego, „Pedagogika społeczna” 2010, nr 1(35), s. 72-75.
 Brągiel J. Kalicińska A., Kaniok, (2010) Udział ojców w opiece dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] Rodzina w nurcie współczesnych przemian, D. Krok, P. Landwójtowicz (red.), Wyd. UO, Opole 2010, s. 221-230.
  Kalicińska A., Polityka samorządów lokalnych wobec rodziny na przykładzie wybranych miast Polski, Materiały szkoleniowe Okręgowego Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej Civitas Christiana „Ephphetha – otwórz się” 2010, nr 3(42), s. 15-28.
  Franczyk A., Kaszubska P., Pańków W., Lekcja Starego Doktora, „INDEKS” 2012, nr 5-6, s. 93-95
  Franczyk A., Recenzja Social Work in Adult Services in European Union. Selected Issues and Experiences, eds. J. Brągiel, I. Dąbrowska-Jabłońska, M. Payne, College Publications, London 2011, 207 ss. [w:] Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, J. Brągiel, B. Gornicka (red.), Wyd. UO, Opole 2012, s. 435-439.
 Franczyk A., Edukacyjno-zawodowe aspiracje dzieci z rodzin zastępczych, [w:] Pedagogiczne refleksje. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel, B. Górnicka, A. Kurcz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 393-410.
  Franczyk A., Kaszubska P., Pańków W., Relacja z Dnia Korczakowskiego, „Modelowe Nauczanie” 2012, nr 3-4, s. 11-114.
  Franczyk A., Rodzicielstwo po stracie dziecka nienarodzonego, [w:] Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, J. Brągiel, P. E. Kaniok, A. Kurcz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 385-389.
  Franczyk A., Asertywny rodzic – asertywne dziecko. Kształtowanie wybranych kompetencji rodzicielskich, [w:] Rodzicielstwo w sytuacji dezintegracji rodziny i możliwości wspomagania rodziców
, J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Wydawnictwo UO, Opole 2014, ss. 243-252, ISBN: 978-83-7395-607-7.
 Franczyk A., Recenzja książki: Barbara Smolińska-Theiss, Korczakowskie narracje pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, 260 ss. [w:] Rodzicielstwo w sytuacji dezintegracji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Wydawnictwo UO, Opole 2014, ss. 273-275, ISBN: 978-83-7395-607-7.
  Franczyk A., Zastosowanie dramy w profilaktyce narkotykowej na przykładzie projektu „Nie potykaj się, [w:] Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, S. Neslušanová, I. Emmerová, Ewa Jarosz (red.), Institut Mezioborových Studií, Brno 2014, s. 166-172.


PROWADZONE ZAJĘCIA

  Pedagogika opiekuńcza
  Pedagogika społeczna
  Socjoterapia
  Metody pracy z grupą
  Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  Trening umiejętności terapeutycznych
  Trening interpersonalny
  Trening asertywności
  Trening efektywnej komunikacji
  Techniki relaksacyjne
  Techniki negocjacji i mediacji
  Psychologia wychowawcza