Konferencje

Kreatywność XXI wieku -Kraków do 30 marca od 5 do 25 pkt

Dzień dobry,

Szanowni Profesorowie, Doktorzy, Studenci!

W imieniu własnym oraz organizatorów pragnę bardzo serdecznie zaprosić Państwa do czynnego udziału i prelekcji artykułów podczas

II Ogólnopolskiej Konferencji  Naukowej Kreatywność w XXI wieku w Krakowie w dniu 06-06-2017 roku.

Koszt: od 139 złotych

Możliwość zdobycia punktów: od 5 do 25 MNiSW

Termin zgłoszeń: do 30 marca 2017 roku Miejsce konferencji: Kraków

Termin wysyłki artykułów: do dnia konferencji

Termin publikacji: w większości do końca lipca 2017 roku

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy umieszczono pod tym linkiem

Z poważaniem

Główny Organizator Klaster Biznesów Kreatywnych oraz Ośrodek Szkoleniowo Naukowy SOPHIA

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Anna Kowalczyk, Henryk Wojtaszek  tel.791 999 596

06_czerwiec_2017__formularz_zgloszeniowy_do_30_marca

Konferencja naukowa z cyklu DZIECKO - CYFROWY TUBYLEC W SZKOLE. PROBLEMY I WYZWANIA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania zgłoszeń na II Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu DZIECKO – CYFROWY TUBYLEC W SZKOLE. PROBLEMY I WYZWANIA, temat konferencji: Nauczyciel w cyfrowym świecie został wydłużony do 12 marca.

Zachęcamy do wygłaszania referatów, uczestnictwa w sesji posterowej oraz do udziału w zaplanowanych warsztatach.

Szczegółowe informacje na temat spotkania zostały zawarte w załącznikach.

Zgłoszenia oraz ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: cyfrowy.tubylec@wp.pl.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszej informacji osobom potencjalnie zainteresowanym podejmowaną przez nas tematyką.

 

W imieniu Organizatorów,

Joanna Dziekońska

Milena Kaczmarczyk

Karta zgłoszenia – konferencja Olsztyn

KOMUNIKAT I wydłużony termin

Wskazania edytorskie

Zaproszenie – konferencja w Olsztynie

Industrial Relations in Europe: between core and peripheries

Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na współorganizowaną przez Sekcję Socjologii Pracy PTS, Sekcję Socjologii Ekonomicznej PTS, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej konferencję z cyklu Stosunki przemysłowe w Europie: „Industrial Relations in Europe: between core and peripheries”, zaplanowaną 7-8 września 2017 w Warszawie.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez formularz zgłoszeniowy pod adresem: http://irec2017.uw.edu.pl/submission-form/ – do 31 marca 2017.

Więcej informacji i aktualności na stronie: http://irec2017.uw.edu.pl/ .

W załączniku znajduje się komunikat o konferencji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

dr Joanna Róg – Ilnicka

Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na konferencję pod hasłem: Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą, która odbędzie się w Ciechocinku w dniach: 27-28 kwietnia 2017 roku. Komunikat oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku. Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o konferencji współpracownikom z Państwa Wydziałów i Instytutów, którzy zajmują się wskazaną w komunikacie problematyką. W imieniu Komitetów Naukowego, Programowego i Organizacyjnego, prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, dr hab. Maria Marta Urlińska, prof. UMK dr hab. Jarosław Horowski

46 MSKN - Konferencja dla studentów i doktorantów w Olsztynie

Szanowni Państwo, już po raz 46 zapraszamy studentów i doktorantów na Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, które odbędzie się 24-25 kwietnia 2017 roku pod hasłem “Koła naukowe szkołą twórczego działania”. Wszystkie informacje oraz dokumentacja znajdują się na stronie: www.mskn2017.pl Bardzo prosimy o przekazanie treści tego mejla wszystkim zainteresowanym. W imieniu organizatorów – Koła Aktywizacji i Wspierania Animatorów KAWA opiekun – Izabela Szatrawska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie — Izabela Szatrawska Ph.D. www.szatrawska.pl izabela@szatrawska.pl

IVMKMSP - Opole 2017

Szanowni Państwo! W imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Komitetów – Naukowego i Organizacyjnego IV Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w naszym naukowym projekcie dedykowanym Młodym Naukowcom. Konferencja odbędzie się 18-19 maja 2017r. w Opolu, na terenie PMWSZ. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: http://www.e-event24.pl/4th_MSP_Conference Konferencja skierowana jest do studentów, naukowców, pracowników dydaktycznych i wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami dotyczącymi projektów naukowych oraz publikowania ich wyników. Mając na uwadze ogromne zainteresowanie tematyką I, II i III Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni w latach 2014-2016, organizatorzy proponują, obok teoretycznych wykładów, intensywne szkolenia znacząco podnoszące kompetencje uczestników w zakresie prezentowanej tematyki, w tym warsztaty dotyczące: opracowania projektów i publikacji z zakresu nauk biomedycznych, procesu pielęgnowania jako elementu pracy kazuistycznej (w tym klasyfikacji ICNP) oraz analiz statystycznych wyników badań ilościowych. Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty oraz atrakcyjna cena – te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi. Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją, przypominamy, że niższa cena obowiązuje jedynie do 15 marca 2017r. Zapraszamy do Opola! Komitet Naukowy i Organizacyjny IV Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse Opole, 12-13 maja 2016 r. Kontakt: Bożena Ratajczak 774423528 ratajczakb@wsm.opole.pl

Zaproszenie do udziału w XXIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

Szanowni Państwo, trwają prace nad przygotowaniem XXIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej „Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania”, która odbędzie się w dniach 22-24 września 2017 roku w Łodzi. W załączeniu przesyłam wprowadzenie do tematyki Konferencji wraz z listą szczegółowych zagadnień i komunikatem organizacyjnym. Tematyka Konferencji jest bardzo aktualna. Konferencję współorganizują Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Uniwersytet Łódzki, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. W imieniu swoim i organizatorów Konferencji mam zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji licząc na cenny wkład w jej przebieg. Wszelkie informacje o warunkach zgłoszenia i udziału w Konferencji można znaleźć w załączniku oraz na stronie ptde.org w imieniu Zarządu Głównego Przewodniczący ZG dr Henryk Szaleniec

Zaproszenie na konferencję

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli dziecka młodszego Wrocław, dn. 20-21 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że 20.03.2017 r. upływa termin zgłoszenia udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli dziecka młodszego, która odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2017 roku we Wrocławiu. Niezbędne informacje znajdują się w Komunikacie nr 1 oraz na stronie internetowej www.pedagogika.uni.wroc.pl w zakładce nauka/konferencje oraz na stronie www.konferencja.dziecko.uni.wroc.pl . Obrady zostały zaplanowane na dzień 20 kwietnia. Będzie im towarzyszyła wystawa dokumentująca przebieg praktyki dyplomowej studentów III roku Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego Instytutu Pedagogiki. W drugim dniu konferencji odbędą się warsztaty dla nauczycieli i studentów. Szczegółowy program konferencji i oferty warsztatowej otrzymają Państwo wraz z komunikatem nr 2 po 25 marca 2017 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału. W imieniu organizatorów dr Ewa Musiał

Karta-zgłoszenia-Wrocław 20-21 kwietania 2017

Komuinkat nr 1

WSKAZÓWKI EDYTORSKIE

Odpowiedzialni za wychowanie

Fundacja serdecznie zaprasza na konferencję Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia serdecznie zaprasza na konferencję naukowo-metodyczną „Odpowiedzialni za wychowanie”, która odbędzie się 28.03.2017 (wtorek) w godz. 10:30-14:00 w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem konferencji jest nadanie stosownej rangi zagadnieniom, które dotyczą odpowiedzialności za proces wychowania dzieci i młodzieży. Program konferencji nawiązuje tematycznie do wytycznych MEN, a w szczególności do priorytetu w roku szkolnym 2016/2017 ,,Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”. Konferencja jest dedykowana przede wszystkim pedagogom szkolnym oraz wychowawcom szkół i placówek województwa opolskiego. Zapraszamy również przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich innych osób szczerze zatroskanych o kondycję i byt współczesnej szkoły i jej rolę w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Prelegentami konferencji będą: dr n. hum. Joanna Dzierżanowska-Peszko, konsultant Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu – Barbara Charczuk, lek. med. Małgorzata Bihun oraz rodzic adopcyjny i zastępczy, współprowadzący Rodzinny Dom Dziecka w Domecku Jan Zapała. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc dla uczestników prosimy o zarejestrowanie się na konferencję poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na naszej stronie: http://dfoz.pl/2017/03/konferencja-odpowiedzialni-wychowanie/ Odpowiedzi na ewentualne pytania w sprawie konferencji uzyskać można pod numerami telefonu: 787177062 oraz 607280880. Program wydarzenia zamieszczam w załączniku. Zapraszamy! Pozdrawiam Michał Dzięgielewski Młodszy referent Centrum Dialogu Obywatelskiego ul. Koraszewskiego 7-9 w Opolu Tel. 77 446 15 69 e-mail: Michal.Dziegielewski@um.opole.pl www.opole.pl Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz 45-015 Opole

Plakat-konferencja 28.03.2017

Zaproszenie na międzynarodową konferencję Społeczne granice pracy....

Dzień Dobry Szanowni Państwo Zapraszamy do udziału we współorganizowanej przez Sekcję Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Zakład Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach), Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Koło Naukowe Socjologów przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego międzynarodowej konferencji pt. „Społeczne granice pracy. Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach”, która odbędzie się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w dniach 27 – 28 października 2017 roku. Ogłoszenie konferencyjne dostępne jest pod adresem: http://www.socialboundariesofwork.lh.pl/pl/ Zgłoszenia należy przesyłać do 30 kwietnia 2017 roku przez formularz pod adresem: http://www.socialboundariesofwork.lh.pl/…/zgloszenia-i-ter…/ Prosimy również o zwrócenie uwagi, że jedyny poprawny adres konferencji to: http://www.socialboundariesofwork.lh.pl/ W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji Elżbieta Kolasińska

Konferencja Prawa i obowiązki członków rodziny.Teoria i praktyka

Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazujemy zaproszenie na Ogólnopolską konferencję naukową pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”. Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. w Opolu w Studenckim Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95. Organizatorami konferencji są : Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Klinika Prawa oraz Studencka Poradnia Prawna “Bona fides”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2017 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom. Szczegóły dotyczące programu konferencji będą umieszczone na stronie Wydziału Prawa i Administracji UO: http://www.prawo.uni.opole.pl. W załączeniu zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy. Z pozdrowieniami, dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO dr Magdalena Gołowkin – Hudała dr Aleksandra Wilk Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski

Zaproszenie na IX Międzynarodową Konferencję Naukowąz cyklu: Pedagogika Społeczna w Europie Środkowej

Szanowni Państwo, Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego bardzo serdecznie zaprasza, w dniach 4-5 kwietnia 2017 roku, na IX Międzynarodową Konferencję Naukową zamykającą cykl debat konferencyjnych pt.: PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ Tematem tegorocznej konferencji będzie: Pedagogika społeczna 2017. Rozwój czy kryzys wspólnoty – perspektywa makrospołeczna, mezospołeczna i mikrospołeczna. Miejscem konferencji jest pięknie położony Hotel „Myslivna” w Brnie (Republika Czeska). W dobie współczesnych przemian społeczno-kulturowych spotkanie konferencyjne będzie miejscem wymiany myśli naukowej w atmosferze sprzyjającej także inspirującym spotkaniom towarzyskim. ZAPRASZAMY! I prosimy o upowszechnienie zaproszenia w swoim środowisku (zaproszenie w załączniku- rejestracja przedłużona do 22.03.2017, logowanie przez stronę: http://www.imsbrno.cz/pl/konferencja/zgloszenie-elektroniczne-2017.html W imieniu organizatorów konferencji Ewa Syrek Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Śląski

Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku _Międzynarodowa Konferencja

Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku w siedzibie Uczelni. PATRONATY HONOROWE: Uniwersytet Warszawski/Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Jagielloński/Academia Electronica Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach/Katedra Dydaktyki University of Ostrava/Pedagogical Faculty National Pedagogical Dragomanov University/Kiev Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa/Komisja Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku Informacje szczegółowe znajdują się na stronie internetowej konferencji: https://sites.google.com/site/3educationconfwsge/ Formularz rejestracyjny (z zakładki rejestracja) prosimy przesłać do 31 marca 2017 roku na adres: konferencje.pedagogika@wsge.edu.pl Pragniemy, aby niniejsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa stała się miejscem spotkania ludzi nauki, pedagogów, nauczycieli i wychowawców z różnorodnych Uczelni: Uniwersytetów, Politechnik, Akademii i Szkół Wyższych, wykładowców przedmiotów humanistycznych i ścisłych. Komitet Organizacyjny Konferencji Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie ul. Sienkiewicza 4 05-410 Józefów k/Otwocka tel.: 22 7891903 tel.: 725 308 777 (sekretarz konferencji) www.wsge.edu.pl

Wsparcie seniora w środowisku - zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo, Przekazuję zaproszenie do wzięcia udziału w IV konferencji naukowej z cyklu Praca socjalna w teorii i działaniu pod tytułem Wsparcie seniora w środowisku. Komunikat 1 oraz plakat i karta zgłoszenia udziału znajdują się w załączniku. Zapraszam również na stronę internetową konferencji: https://konferencjapracasocjalna.wordpress.com/ Będę wdzięczna za przekazanie tych informacji wszystkim osobom potencjalnie zainteresowanym tą tematyka z Państwa otoczenia zawodowego. Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia, dr Maria Łuszczyńska Katedra Etyki Pracy Socjalnej Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie dr Maria Łuszczyńska Katedra Etyki Pracy Socjalnej Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

karta zgłoszenia

komunikat nr 1

plakat – Wsparcie seniora w srodowisku

e-Konferencja: EDUKACJA - ANALIZA - TRANSAKCJE: Teoria i Praktyka

Szanowni Państwo, Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Instytut Pedagogiki, Zakład Teorii Wychowania, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na: PIERWSZĄ OGÓLNOPOLSKĄ E-KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: “EDUKACJA – ANALIZA – TRANSAKCJE: Teoria i Praktyka” e-Konferencja odbędzie się dnia 25 maja 2017 roku, drogą elektroniczną, co oznacza, że możecie Państwo uczestniczyć w niej z dowolnego miejsca, mając dostęp do sieci Internet. Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2017 roku. więcej informacji oraz zgłoszenia na: https://wp.ajd.czest.pl/konferencja oraz w materiałach załączonych do niniejszego maila Z poważaniem Komitet Organizacyjny e-Konferencji: dr hab. Jarosław Jagieła – przewodniczący dr Zbigniew Łęski – sekretarz dr Dorota Gębuś dr Anna Pierzchała dr Adrianna Sarnat-Ciastko dr Edyta Widawska dr Zbigniew Wieczorek

Plakat EAT wersja ostateczna 2

Zawiadomienie o konferencji

Dobre połączenia. Nauki społeczne a podzielone wspólnoty

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że do 14 kwietnia 2017 roku został przesunięty termin przyjmowania zgłoszeń na Międzynarodową Konferencję pt.: „Dobre połączenia. Nauki społeczne a podzielone wspólnoty ”. Uprzejmie prosimy o przekazanie zaproszenia osobom zainteresowanym udziałem w konferencji. Szczegółowe informacje przesyłamy w załączniku. Serdecznie zapraszamy! Organizatorzy konferencji UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII zaprasza na międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową DOBRE POŁĄCZENIA Nauki społeczne a podzielone wspólnoty Zielona Góra 16-17 maja 2017 r. (wtorek – środa) Termin przyjmowania zgłoszeń: 14 kwietnia 2017 Strona internetowa konferencji: www.connections.wpps.uz.zgora.pl E-mail: connections@wpps.uz.zgora.pl